Lütfen Kayıp İstanbulkart Bildirimleriniz İçin ALO 153 Çağrı Merkezimizi Arayınız!
Kayıp Eşya Bilgileri
Eşya Türü*
*
Kayıp Bilgileri
Hat Numarası
Kalkış Noktası
Varış Noktası
Kayıp Tarihi
Kayıp Saati
Kişisel Bilgiler
Cinsiyet*
TC Kimlik No*
Ad*
Soyad*
Cep Telefonu*
E-Posta*
İlçe*
Güvenlik Kodu

      
TC Anayasası: "Madde 10 - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar."

Kurumumuzla paylaşılan başvurularınız gizli tutulacak olup, kesinlikle 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır.