Kişisel Bilgiler
IP Adresiniz 54.81.52.30
Ad*
Soyad*
TC Kimlik No
Cinsiyet*

E-Posta*
Cep Telefonu*
İlçe* 

   
Başvuru Ayrıntıları
Başvuru Türü*

Başvuru Konusu* 
 
Açıklama*
Maksimum 4000 karakter giriniz!
Güvenlik Kodu*

 
* İşaretli alanların doldurulması zorunludur.
Sürücü davranışları ve Otobüs ile ilgili durumlarda lütfen hat numarası ve kapı numarasını belirtiniz.
TC Anayasası: "Madde 10 - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar."

Kurumumuzla paylaşılan başvurularınız gizli tutulacak olup, kesinlikle 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır.